Безперервний професійний розвиток

Безперервний професійний розвиток (БПР) медичних фахівців – це важливий аспект процесу забезпечення якості медичної допомоги. Постійний розвиток, оновлення знань і навичок, ознайомлення з сучасними протоколами й керівництвами та застосування їх на практиці – це реалії сучасного лікаря не лише в контексті державних вимог до професії, але й потреби до самовдосконалення та професійного росту

Документи, що регламентують проведення БПР

© Copyright 2023, clinicmgu.com