Назва провайдера

1028 — Відокремлений підрозділ «Факультет післядипломної медичної освіти Міжнародного гуманітарного університету»

Кількість балів БПР

20

Запланована кількістьучасників

Не обмежена

Співорганізатори заходу

Немає

Цільова аудиторія (відповідно до Номенклатури лікарських спеціальностей)

Лікарі зі спеціальністю: дитяча стоматологія, пародонтологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія  

Мета навчання

Набуття учасниками нових теоретичних знань, спрямованих на вдосконалення професійних компетентностей лікаря при діагностиці, диференційній діагностиці та визначенні методів лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота у дітей і дорослих.

Метод / методи навчання

Теоретичне викладення нових професійних знань, представлення викладачем практичних рекомендацій стосовно діагностики і лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота. Обговорення отриманої інформації учасниками семінару.

Місце проведення заходу БПР (повна адреса)

м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23. Університетська клініка МГУ

Прізвище, ім’я та по батькові лектора/тренера

ЧУМАКОВА Юлія Геннадіївна

Резюме лектора/тренера

Доктор медичних наук, професор, лікар-стоматолог вищої категорії. Завідувач кафедри стоматології ФПМО МГУ.

З 1997 р. до 2015 р. – зав. відділом захворювань пародонта Державної установи «Інститут стоматології НАМН України». З 2015 р. – професор кафедри загальної стоматології факультету стоматології та фармації МГУ.  

Автор понад 150 наукових публікацій у періодичних виданнях, в тому числі у наукометричній базі Scopus, співавтор 5 книг, 6 Патентів України. Генеральний секретар Асоціації лікарів-пародонтологів України, Віце-президент Асоціації лазерної стоматології України. Член European Federation of Periodontology (EFP).

Методи оцінювання набутих знань

Вирішення 20 тестових завдань та індивідуальне усне опитування.

Сертифікат БПР отримує учасник семінару, який дав не менше 75% правильних відповідей на тестові завдання та усно відповів на теоретичні питання з оцінками «відмінно», «добре» або «задовільно».

При незадовільному результаті оцінювання учасник заходу має право на повторне складання тестового контролю, але не більше двох разів за визначений час.

Технічна підтримка (так/ні?)

Ні

Програма заходу БПР

Теоретична частина

Будова та функції слизової оболонки порожнини рота.

Патологічні процеси, що виникають на СОПР. Первинні та вторинні елементи ураження.

Сучасні методи діагностики захворювань СОПР.

Систематика захворювань СОПР.

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика аутоінфекційних захворювань СОПР (герпетична інфекція, кандидоз, виразково-некротичний гінгівостоматит).

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікуваннявірусних захворювань (інфекційний мононуклеоз,  ВІЛ-інфекція, Covid-19).

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика екзогенних інфекцій (дифтерія, скарлатина, туберкульоз, сифіліс). Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування проявів дерматозів у порожнині рота (пухирчатка, пемфігоїд, червоний плескатий лишай, червоний вовчак, багатоформна ексудативна еритема).

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика захворювань губ.

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика захворювань язика.

Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, лікування, диспансеризація та профілактика передракових захворювань червоної кайми губ та СОПР.

Практична частина

Методи обстеження осіб із захворюваннями СОПР. Критерії для уточнення діагнозу та планування лікування.

Розбір клінічних прикладів, аналіз даних лабораторних досліджень, схеми призначення препаратів.

Опис вимог рівня знань, володіння темою, навичок, досвіду учасників до моменту реєстрації на даний захід (за потреби)

Освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) зі спеціальності 221 Стоматологія.

Професійна кваліфікація – лікар-стоматолог

Код заходу БПР (Реєстраційний номер заходу БПР вноситься після присвоєння Адміністратором)

Немає

© Copyright 2023, clinicmgu.com