Назва провайдера

1028 — Відокремлений підрозділ «Факультет післядипломної медичної освіти Міжнародного гуманітарного університету»

Кількість балів БПР

15

Запланована кількістьучасників

12

Співорганізатори заходу

Немає

Цільова аудиторія (відповідно до Номенклатури лікарських спеціальностей)

Лікарі зі спеціальністю: дитяча стоматологія, пародонтологія, стоматологія, терапевтична стоматологія

Мета навчання

Систематизація теоретичних знань та оволодіння практичними навичками, що спрямоване на вдосконалення професійних компетентностей лікаря при проведенні професійної гігієни порожнини рота у дітей і дорослих.

Метод / методи навчання

Теоретичне викладення нових професійних знань під час лекції. Проведення практичного заняття: представлення і демонстрація викладачем протоколу професійної гігієни порожнини рота на пацієнті, самостійне відпрацювання практичних навичок кожним лікарем.

Місце проведення заходу БПР (повна адреса)

м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23. Університетська клініка МГУ

Прізвище, ім’я та по батькові лектора/тренера

1.Лектор/тренер — ЧУМАКОВА Юлія Геннадіївна

2.Тренер — ЗАГРАДСЬКА Олена Леонідівна

Резюме лектора/тренера

1.Доктор медичних наук, професор, лікар-стоматолог вищої категорії. Завідувач кафедри стоматології ФПМО МГУ.

З 1997 р. до 2015 р. – зав. відділом захворювань пародонта Державної установи «Інститут стоматології НАМН України». З 2015 р. – професор кафедри загальної стоматології факультету стоматології та фармації МГУ.  

Автор понад 150 наукових публікацій у періодичних виданнях, в тому числі у наукометричній базі Scopus, співавтор 5 книг, 6 Патентів України. Генеральний секретар Асоціації лікарів-пародонтологів України, Віце-президент Асоціації лазерної стоматології України. Член European Federation of Periodontology (EFP).

2.Кандидат медичних наук, доцент, лікар-стоматолог вищої категорії. Декан факультету стоматології та фармації. Доцент кафедри загальної стоматології.

Методи оцінювання набутих знань

Вирішення 5 тестових завдань та 3 ситуаційних задач; демонстрація відповідної практичної навички на пацієнті.

Сертифікат БПР отримує учасник тренінгу з оволодіння практичними навичками, який дав не менше 80% правильних відповідей на тестові завдання, вирішив 2 або 3 ситуаційних задачі та виконав практичну роботу з оцінкою «відмінно» або «добре».

При незадовільному результаті оцінювання учасниктренінгу має право на повторне складання тестового контролю та вирішення ситуаційних задач, але не більшедвох разів.

Технічна підтримка (так/ні?)

Ні

Програма заходу БПР

9.00-13.00  Теоретичне викладення нових професійних знань та навичок.

13.30-17.00  Відпрацювання практичних навичок.

17.00-18.00 Підсумкове тестування.

Теоретична частина

Сучасні уявлення про біоплівку.

Роль мікробної біоплівки у розвитку карієсу зубів, захворювань пародонта та периімплантних тканин.  

Методи боротьби з біоплівкою. Механічний і хімічний контроль біоплівки. SRP (scaling and root planning).

Електромеханічні прилади для видалення зубних відкладень. Порівняльна характеристика. Удосконалення п’єзокерамічних ультразвукових систем.

Технологія PIESON: апарати, модуль nopain, насадки, показання до застосування.

Апарати, наконечники (хендібластери)  і порошки для повітряно-абразивного полірування. Склад порошків, абразивність. Порівняльна характеристика впливу на тверді тканини зуба, тканини пародонта, реставраційні матеріали, поверхню імплантатів.    

Технології AIRFLOW і PERIOFLOW: апарати, хендібластери, показання до застосування.

Менеджмент біоплівки: протокол GBT (guided biofilmtherapy). Нові профілактичні стандарти: комфорт тасприйняття пацієнта.

Протокол GBT у дітей, у вагітних жінок, у дорослих на гігієнічному прийомі.

Алгоритм виконання протоколу GBT в осіб із ортодонтичними апаратами (брекет-системою), ортопедичними конструкціями, імплантатами, на етапі підтримуючої терапії генералізованого пародонтиту.

Практична частина

Демонстрація процедури професійної гігієни порожнини рота (протокол GBT) із використанням апарату AIRFLOW® Prophylaxis Master на пацієнті.

Практична робота кожного учасника з апаратом AIRFLOW® Prophylaxis Master – професійна гігієна ротової порожнини один одному.

Опис вимог рівня знань, володіння темою, навичок, досвіду учасників до моменту реєстрації на даний захід (за потреби)

Освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) зі спеціальності 221 Стоматологія.

Професійна кваліфікація – лікар-стоматолог

Код заходу БПР (Реєстраційний номер заходу БПР вноситься після присвоєння Адміністратором)

Немає