Новини

👩🏻‍💻 Групи професіоналів, для яких МОЗ запроваджує цикли Наказом від 23.01.2024 р. № 112 :

✅ Професіонали у галузі охорони здоров’я в ЗОЗ:

-професіонали з реабілітації: ерготерапевти, фізичні терапевти, протезисти-ортезисти, терапевти мови та мовлення тощо;

-професіонали з трансплант-координації: трансплант-координатори, трансплант-координатори патолого-анатомічного бюро (бюро судово-медичної експертизи) та ін.;

-професіонали медико-фармацевтичного профілю: експерти з оцінки медичних технологій, професіонали з клінічних досліджень, професіонали з фармаконагляду та ін.

✅ Професіонали з вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров’я та перелік посад яких затверджений наказом МОЗ від 24.02.2021 № 346:

-професіонали лабораторного та медико-профілактичного профілю: бактеріологи, вірусологи, генетики, ентомологи, біохіміки, імунологи, мікробіологи, паразитологи, цитоморфологи, фахівці з громадського здоров’я, фахівці з довкілля та здоров’я, фахівці з дослідження факторів навколишнього середовища;

-професіонали судово-медичного профілю: судові експерти-імунологи, експерти-токсикологи, експерти-цитологи;

-професіонали з психологічної допомоги та духовної опіки: клінічні психологи, психотерапевти, капелани в охороні здоров’я.

❗️Зазначається, що представники таких спеціальностей мають долучатися до безперервного професійного розвитку, щоби українські пацієнти отримували сучасну медичну допомогу.

https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz

Змінилися вимоги до деяких керівних посад в охороні здоров’я

☑️ Працювати на посаді «генеральний директор центру контролю та профілактики хвороб — головний державний санітарний лікар» зможуть спеціалісти, які здобули освіту за однією із трьох спеціальностей: медицина, педіатрія або громадське здоров’я. Окрім функцій керівників центрів контролю та профілактики хвороб, вони здійснюватимуть повноваження головних державних санітарних лікарів областей (відповідно до Закону України «Про систему громадського здоровʼя»).

☑️ Магістри громадського здоровʼя зможуть працювати на посадах генеральних директорів закладів охорони здоровʼя. А бакалаври — працевлаштуватися на посади помічників лікарів-епідеміологів, фельдшерів санітарних та медичних статистиків.

☑️Спеціалісти, які мають вищу освіту за спеціальністю «Біологія», можуть обіймати посади керівника медичної лабораторії у медзакладах.

Медичне Право України

Студентів і інтернів можуть мобілізувати під час академічної відпустки — МОН

💬 Вони фактично не навчаються, тому можуть підлягати призову на військову службу, якщо не мають інших підстав для надання відстрочки від призову

Медичне Право України

Введено в дію Закон України «Про систему громадського здоров’я»

📄 Документ визначає правові, організаційні, економічні та соціальні засади функціонування системи громадського здоров’я в Україні з метою зміцнення здоров’я населення, запобігання хворобам, підвищення якості та збільшення тривалості життя, регулює суспільні відносини у сфері громадського здоров’я та санітарно-епідемічного благополуччя населення, визначає відповідні права і обов’язки державних органів та органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб у цій сфері, встановлює правові та організаційні засади здійснення державного нагляду (контролю) у сферах господарської діяльності, які можуть становити ризик для санітарно-епідемічного благополуччя населення.

❗️ Уряд ухвалив постанову про електронну систему БПР для медичних та фармацевтичних працівників

📝 Зміни до Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників КМУ затвердив постановою від 29.09.2023 № 1036.

✅ Нововведення дають змогу:

▪️із 1 січня 2024 року впровадити обов’язковий БПР для нових груп працівників сфери охорони здоров’я: фармацевтів, медичних сестер/братів, працівників з вищою немедичною освітою, що працюють у сфері охорони здоров’я, фахівців з реабілітації, у тому числі тих, які працюють у профспілкових організаціях і громадських об’єднаннях, що провадять діяльність у сфері охорони здоров’я;

▪️розширити можливості для розвитку через участь у нових формах заходів БПР (як-от «групи рівних»);

▪️установити вимоги щодо структури та змісту навчальних програм заходів БПР, аби забезпечити їхню якість.

👉Більше корисних статей та новин на порталі Медична справа

📮 Поділіться новиною з колегами

© Copyright 2023, clinicmgu.com