Ведуться технічні роботи

Назва провайдера

1028 — Відокремлений підрозділ «Факультет післядипломної медичної освіти Міжнародного гуманітарного університету»

Кількість балів БПР

20

Запланована кількістьучасників

Не обмежена

Співорганізатори заходу

Немає

Цільова аудиторія (відповідно до Номенклатури лікарських спеціальностей)

лікарі зі спеціальністю: стоматологія, пародонтологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія  

Мета навчання

Здобуття учасниками нових теоретичних знань, спрямованих на вдосконалення професійних компетентностей лікаря при діагностиці захворювань пародонта, при визначенні методів профілактики та лікування різних форм гінгівіту, пародонтиту.

Метод / методи навчання

Теоретичне викладення нових професійних знань, представлення викладачем практичних рекомендацій щодо діагностики та лікування захворювань пародонта. Обговорення отриманої інформації учасниками семінару.

Місце проведення заходу БПР (повна адреса)

м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23. Університетська клініка МГУ

Прізвище, ім’я та по батькові лектора/тренера

ЧУМАКОВА Юлія Геннадіївна

Резюме лектора/тренера

Доктор медичних наук, професор, лікар-стоматолог вищої категорії. Завідувач кафедри стоматології ФПМО МГУ.

З 1997 р. до 2015 р. – зав. відділом захворювань пародонта Державної установи «Інститут стоматології НАМН України». З 2015 р. – професор кафедри загальної стоматології факультету стоматології та фармації МГУ.  

Автор понад 150 наукових публікацій у періодичних виданнях, в тому числі у наукометричній базі Scopus, співавтор 5 книг, 6 Патентів України. Генеральний секретар Асоціації лікарів-пародонтологів України, Віце-президент Асоціації лазерної стоматології України. Член European Federation of Periodontology (EFP).

Методи оцінювання набутих знань

Вирішення 20 тестових завдань та індивідуальне усне опитування.

Сертифікат БПР отримує учасник семінару, який дав не менше 75% правильних відповідей на тестові завдання та усно відповів на теоретичні питання з оцінками «відмінно», «добре» або «задовільно».

При незадовільному результаті оцінювання учасникзаходу має право на повторне складання тестового контролю, але не більше двох разів за визначений час.

Технічна підтримка (так/ні?)

Ні

Програма заходу БПР

Теоретична частина

Будова і функції тканин пародонта.

Сучасні уявлення про етіологію та патогенез захворювань пародонту. Загальні і місцеві фактори ризику.

Систематика хвороб пародонту, сучасна класифікація.

Сучасні міжнародні протоколи лікування.

Системна (діагностична) фаза; етіологічна (гігієнічна) фаза; корегуюча та реконструктивна терапія; підтримуюча терапія.

Мультидисциплінарний підхід. Роль хірургічних, ортодонтичних та ортопедичних методів у комплексному лікуванні хворих на пародонтит.

Критерії ефективності лікування, віддалені результати, прогноз.

Гінгівіти. Генералізований пародонтит. Диференційна діагностика, план лікування.

Практична частина

Методи обстеження осіб із захворюваннями пародонта.Пародонтальна карта. Критерії для уточнення діагнозу та планування лікування.

Розбір клінічних прикладів, аналіз рентгенограм і даних лабораторних досліджень, схеми призначення препаратів.

Опис вимог рівня знань, володіння темою, навичок, досвіду учасників до моменту реєстрації на даний захід (за потреби)

Освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) зі спеціальності 221 Стоматологія

Професійна кваліфікація – лікар-стоматолог

Код заходу БПР (Реєстраційний номер заходу БПР вноситься після присвоєння Адміністратором)

Немає

Ведуться технічні роботи