Документи, що регламентують проведення БПР

Документи, що регламентують проведення БПР Наказ МОЗ України від 25.07.2023 № 1347 «Про затвердження Переліку циклів спеціалізації та тематичного удосконалення за лікарськими та фармацевтичними (провізорськими) спеціальностями» (moz.gov.ua) Методологія оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоровʼя Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і […]